top of page

Neurologisk Rehabilitering

Neurologisk rehabilitering är individuellt anpassad och utgår från patientens förmågor i förhållande till aktuella problemområden.
Insatser kan ske individuellt eller i grupp av en eller flera professioner. Målet är att utveckla och förbättra individens funktions- och aktivitetsförmåga mot ett så aktivt och normalt liv som möjligt.

bottom of page