top of page

Bobath

Ett problemlösande förhållningssätt för att undersöka och behandla personer med skada eller sjukdom i det centrala nervsystemet.

Det är individuellt anpassat och utgår från patientens problemområden och målaktiviteter. Grunden är en rörelseanalys av den aktivitet som patienten vill klara av, för att sträva mot ett så optimalt rörelsemönster som möjligt. 

bottom of page