top of page

CI-terapi
Constraint Induced Movement Therapy

En behandlingsmodell som går ut på att en kroppsdel, exempelvis en arm, med nedsatt funktion tränas intensivt och repetitivt medan den andra armen hindras från att användas med hjälp av någon form av yttre hinder. Genom utmanande mängdträning och beteendeterapeutiska åtgärder kan plastiska förändringar i hjärnan uppnås. 

bottom of page