top of page

Hjärntrötthet

Hjärntrötthet, mental trötthet eller Fatigue är en extrem uttröttbarhet i form av energilöshet, som ofta förekommer efter skador och sjukdomar som påverkar hjärnan. Hjärntröttheten är inte relaterad till sjukdomen eller skadans svårighetsgrad, vilket gör att den kan vara svår att förstå då kroppen i övrigt kan fungera bra.

 

Vanliga symtom är nedsatt minne och koncentrationsförmåga, ljud- och ljuskänslighet samt sömnproblem. För att orka med sin vardag och rehabilitering är det viktigt att lära känna sin hjärntrötthet och med hjälp av strategier planera,

så energin räcker. Detta är något man kan lära sig både enskilt, samt i gruppverksamhet.

bottom of page